DAVANIN KONUSUZ KALMASI - TARAFLAR İÇİN VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMEMESİ
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ


Esas No: 2009/20253
Karar No: 2009/21457
Tarih: 29/12/2009

- VEKALET ÜCRETİ
- DAVANIN KONUSUZ KALMASI
- TARAFLAR İÇİN VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMEMESİ

www.neohukuk.net

ÖZET : DAVANIN KONUSUZ KALMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİNDEN VE BU ARADA VEKALET ÜCRETİNDEN, DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTE HAKSIZ OLAN TARAFIN SORUMLU OLACAĞI YARGITAY'IN YERLEŞMİŞ GÖRÜŞLERİNDENDİR. BU DURUMDA MAHKEMENİN YARGILAMAYI SÜRDÜREREK DAVA AÇILDIĞI TARİHTE HAKSIZ OLAN TARAFI TESPİT İLE, O TARAFIN VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLU TUTULMASI GEREKİRKEN YAZILI ŞEKİLDE HER İKİ TARAF İÇİN VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMEMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.DAVA : Dava dilekçesinde kira parasının 1.7.2009 gününden başlayarak aylık 1.000.00 lira olarak tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığı cihetine gidilmiş, hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.